Nhanh chóng nói với con trẻ, khẩu quyết tính nhẩm của Ấn Độ

05/10/2016 773

Phương pháp nhân mới, dễ sử dụng, ngại gì không học hỏi...

Khi người mẹ Việt thấy con trẻ đọc thuộc bảng cửu chương 9x9 đã rất hạnh phúc, mà bạn có biết ở Ấn Độ những đứa trẻ đã học thuộc đến phép nhân 19x19 rồi!


xem bong da

Chẳng chắc những năm gần đây Ấn Độ lại phát triển nhanh như vậy~

Ở Ấn Độ bảng cửu chương 9x9 là từ 1 trở lại đến 19 (→ cách nhân 19x19 ?), Nhưng bạn có biết làm thế nào người Ấn Độ có thể ghi nhớ được cấp số nhân từ 11-19?


[Ấn Độ] Đào tạo tính toán ra sao???
Ở đây xin giới thiệu phép toán cửu chương 9x9 của Ấn Độ.


Thực sự tuyệt vời!

Hãy thử tình nhẩm đáp án cùa phép toán sau đây:


13X12 =?

(số bị nhân) (hệ số)

Người Ấn Độ họ đã tính theo cách này:


Bước đầu tiên:

Lấy số (13) cộng với số nhân ở vị trí thứ (2) ,

13 + 2 = 15


Bước hai:

Hoàn thành bước đầu tiên thì mang câu đáp án nhân với 10 (→ cũng chính là thêm vào sau chữ số 0)


Bước thứ ba:

Sau đó, đem chữ số bị nhân ở vị trí thứ (2) nhân với số nhân chữ số (2),


2x3 = 6

(13 + 2) X10 + 6 = 156

 

Như vậy, tính nhẩm nhanh chóng có thể ghi nhớ được 11x11 đến 19X19 rồi nhé!

Điều này thực sự quá thần kỳ!


Chúng ta thử nhìn vào những ví dụ phép toán bên dưới:

14 × 13:

(1) 14 + 3 = 17

(2) 17 × 10 = 170

(3) 4 x 3 = 12

(4) 170 + 12 = 182

16 × 17:

(1) 7 + 16 = 23

(2) 23 × 10 = 230

(3) 6 × 7 = 42

(4) 230 + 42 = 272

19 × 19:

(1) 9 + 19 = 28

(2) 28 × 10 = 280

(3) 9 × 9 = 81

(4) 280 + 81 = 361


Quả thật vô cùng đơn giản! Chúng tôi nhanh chóng chia sẻ cho các em nhỏ cùng họchỏi nào?


Tất cả đều có bản quyền, xin vui lòng không sao chép khi không có sự cho phép

Loading...

Paleohacks Cookbooks + Primal Sleep, 4 Products, Crazy Conversions (view mobile) $10.93 4 High Converting Products: Paleohacks Cookbook, Breakfast Cookbook, Free+shipping Paleo Eats, And Primal Sleep. 90% Comms For Super Affs! Get Backend Commissions! Get Banners, High Converting E-mail Swipe & Aff Updates At...

BTCClicks.com Banner
xem bong da, truc tiep bong da, video bong da

Close

Claim Free Dogecoins